สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับไทร สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.25 ทอง 6 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ชนะเมือง
2. เด็กชายทรงพล  ชนะเมือง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมรอด
 
1. นายเสรี  ชูรักษื
2. นายสุวิทย์  บัวศรี