สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติศักดิ์   สนั่นก้อง
2. เด็กชายอดิศร   มีหลำ
 
1. นางพัชรินทร์   พิณสุวรรณ
2. นายอนันต์   พิณสุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายปัญญากร   รักษากิจ
 
1. นายอนันต์   พิณสุวรรณ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา   คงกำเนิด
 
1. นางพัชรินทร์   พิณสุวรรณ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา   คงกำเนิด
 
1. นายอนันต์   พิณสุวรรณ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบีลัน   พันธ์หญ้า
2. เด็กหญิงเสาวมาศย์  บุตรเลี่ยม
 
1. นางกิตติมา   จุฑามาตย์
2. นางสาวพันธ์ทิพย์   ศรีเหลือง