สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวทันยา  ลูกหวาย
2. เด็กหญิงอินทราณี  ในทอน
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ทิมทอง
 
1. นางสาวสุนันธิกา  แช่ทอง
2. นางสาววัลวิภา  หรนรุ่ง