สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปภาวดี   ทำสวน
2. เด็กหญิงวรัทยา   ห้วยลึก
 
1. นางสาวศิริพร   สอนอาจ
2. นางสาวเกศิณี   ก่งเซ่ง