สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 54.74 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพีรพงศ์    ทรัพย์เกิด
2. เด็กหญิงภาพิมล   เดชโกพรม
 
1. นางเกศินี   มงคลวรพิลาส