สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.34 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฎฐวุธ  ทองนาค
2. เด็กชายปิติพงศ์  หนูพริก
 
1. นายสุชาติ  ตาดทอง