สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐดนัย  เนื้ออ่อน
 
1. นางสาวจิระพร  ชัยชิต
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายชาญนนท์  อาจหาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันเจือ
 
1. นายพงศกร  แก้วประชุม