สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากหรา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50.31 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐบวร  กอบไธสง
2. เด็กชายธนภัทร  มาศโอสถ
3. เด็กชายนพรัตน์  มาศโอสถ
4. เด็กหญิงนิสา  สระทองแดง
5. เด็กชายสมยศ  ดาวเรือง
6. เด็กชายฮาดิษ  มาศชาย
 
1. นายทนงศักดิ์  บ่อหนา
2. นายบุญฤทธิ์  ชัยสุวรรณ
3. นางสาคร  กุลพ่อ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐานพัฒน์  คลองรั้ว
2. เด็กหญิงดุรริย๊ะ  หาบหา
3. เด็กหญิงปารมี  มาศโอสถ
 
1. นางสาคร  กุลพ่อ
2. นางสาวจินดาหรา  ตาวัน