สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอภิชญา  มนมิภักดิ์
 
1. นางจิรา  ชูมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นบนอบ
2. เด็กหญิงเพชรชมพู  แซ่ฮ้อ
 
1. นางเกษร  ทองเจริญ
2. นางเกษร  ทองเจริญ