สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 4 1. เด็กชายอนันตยศ  เกิดใกล้รุ่ง
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทิพย์รองพล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษีสม
 
1. นางสุรัตน์วดี  บัวเพชร
2. นายจรัญ  ผกามาศ