สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายกิตติธัช   มะตัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   กุลหลี
3. เด็กชายประเสริฐ  หลงเกิด
 
1. นางสาววราภรณ์   วัชรเฉลิม
2. นางสาวสุรางคณา  ธรรมพิทักษ์