สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายตัรมีซี  รอเฮง
2. เด็กหญิงมนัสพร  หนูแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีจันทร์
2. นายยุทธนา  เรืองดำ