สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดยาว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 45.85 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจีรยุทธ  ดำดี
2. เด็กชายอนุสรณ์  ตาวัน
 
1. นายประจักษ์  เจียวก๊ก