สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมตง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประมงกิจ
2. เด็กหญิงพรณิดา  ประโมงกิจ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ประมงกิจ
 
1. นางสาวเอญาภรณ์  เพ็ญเพ็ชร์
2. นางสาวปฏิมา  สุคนธ์ปฏิภาค