สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 12.51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายทนุธรรม  ลพบุรี
2. เด็กชายวิทวัส  ปาหนัน
 
1. นายอุดม  จงสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 11.97 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  เหลืองแดง
2. เด็กชายปฐวีกานต์  หลานสัน
 
1. นางสาวรัชนี  แจ่มใส
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ข่ายคำ
2. นายอนุชิต  หง้าฝา
 
1. นางสงกรานต์  ใยสีงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐพล  หลานสัน
2. นายสรัญญ์  คลองรั้ว
 
1. นายอุดม  จงสวัสดิ์