สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดิยานา   ปานขวัญ
 
1. นางอาภรณ์   พรายแพร้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวรรณพร  ธรรมศรี
2. เด็กหญิงเพชรลดา    ขนานใต้
 
1. นายเอนก   กุลบุตร