สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจรรยา  ผลบุญ
2. เด็กชายสิทธิ์พงศ์  คิดดี
 
1. นายดุริยา  เย็นเอง