สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายตะวัน  ณะมณี
2. เด็กหญิงภคอร  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   เตี้ยวจู
 
1. นางสาวสุไลคอ  มีซา
2. นางสาวกฤษณา   จิตประสงค์