สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาณ  วันศุกร์
2. เด็กหญิงศศินา  กิ่งเล็ก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เต็นพิพัฒน์
 
1. นางสาวนูรูมา  แซแม
2. นางอามีนา  เจสาสน์