สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นิลจันทร์
2. เด็กชายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว
3. เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา
 
1. นางสรศรี  คงมี
2. นางธณิกานต์  ธรรมวิสุทธิ์