สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงญาณวิภา   แก้วเกลี้ยง
2. เด็กหญิงนาตาชา   มะหะหมัด
3. เด็กชายเพชรนที    บุญชิตร
 
1. นางสาวจิรัชญา   ชัยฤทธิ์
2. นางสาวนภาวรรณ   ศรีชาย