สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 11 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  เค้ายา
2. เด็กหญิงโชติกา  พัฒนา
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่ฮ้อ
2. นายวิระ  บุตรฤทธิ์