สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65.6 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ศรีเอียด
2. เด็กหญิงอรณิชา   เหมบุตร
3. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์   เหมือนกุล
 
1. นางพัชรินทร์   ทองฉิม
2. นางอรพรรณ   เพ็ชรมาก