สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายกรวิชญ์  หยังทะเล
2. เด็กหญิงนิสรีน  สูนสัก
3. เด็กชายสรณ์สิริ  จำนงการ
 
1. นายกิติศักดิ์  เดชเครือ
2. นางอลิษา  ทัดระเบียบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นุ่นทิพย์
 
1. นางอลิษา  ทัดระเบียบ