สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงอนิตญา  บ้านนบ
2. เด็กชายเทียนชัย  กลับฉิ่ง
3. เด็กหญิงใบเฟิล  บุตรฤทธิ์
 
1. นางวัชราภรณ์  ปานคง
2. นางสุดารัตน์  จันทร์เพ็ญ