สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกษมา  ก๊กใหญ่
2. เด็กหญิงปรีดา  วะเจดีย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ยมนา
2. นางสาวอุมา   ช่างเรือ