สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ชูจินดา
2. เด็กหญิงบุษราคัม  ช้างน้ำ
3. เด็กหญิงปัตฐิยา  เล็กกอ
4. เด็กชายภัทรดนัย  ยงกิจ
5. เด็กหญิงยุวันดา  ตาวัน
6. เด็กหญิงศิริกัลยา  ช่างเรือ
 
1. นางกนกน้อย  เดชรักษา