สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิรชัย   จุลลางกูร
 
1. นายจักรกฤษ  โยมเนียม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนันทา   จรคงศรี
 
1. นายจักรกฤษ  โยมเนียม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีศักดิ์   หลานช่วย
 
1. นายจักรกฤษ  โยมเนียม