สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติธร  พยายาม
2. เด็กหญิงบุรัสกร  บากา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิมนต์
2. นางสาวนาธะพี  ไชยพงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  คงโส
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  แดงข้ำ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สิทธิมนต์
2. นางสาวเรณู  ช่างสนั่น