สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารีนา  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ต้นวิชา
 
1. นางสาวสรัลชนา  หนูสงค์
2. นางมรรคฤทัย  ทองอินทร์