สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่องแบก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปีดนะ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สมมี
 
1. นางสาวพรทิวา  ศรีงาม
2. นายชาติชาย  เครือยศ