ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป. กระบี่ 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป. กระบี่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกคา สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป. กระบี่ 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" สพป. กระบี่ 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านควนใต้ สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน