ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 82.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 78.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 75.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ สพป. กระบี่ 75.50 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 74.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 74.75 เงิน 10  
12 โรงเรียนเทศบาล๑ (ตลาดเก่า) สพป. กระบี่ 73.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 70.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนอ่าวลึก สพป. กระบี่ 69.75 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 67.25 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 60.25 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน