ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางโทง สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ สพป. กระบี่ 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สพป. กระบี่ 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน