ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ - -  
13 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน