ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ สพป. กระบี่ 81.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป. กระบี่ 74.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 72.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. กระบี่ - -  
9 โรงเรียนบ้านควนใต้ สพป. กระบี่ - -  
10 โรงเรียนบ้านทับพล สพป. กระบี่ - -  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ - -  
12 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน