ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป. กระบี่ 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนเจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนานอก สพป. กระบี่ 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 76.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ 75.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน