ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป. กระบี่ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป. กระบี่ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน