ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล๑ (ตลาดเก่า) สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป. กระบี่ 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ สพป. กระบี่ 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป. กระบี่ 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 70 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน