ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกคา สพป. กระบี่ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 78 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน