ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทับไทร สพป. กระบี่ 86.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กระบี่ 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 77.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ - -  
18 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน