ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน