ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านในยวน สพป. กระบี่ 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางเตียว สพป. กระบี่ 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดบางโทง สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน