ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป. กระบี่ 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 75.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางโสก สพป. กระบี่ 67.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน