ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล๑ (ตลาดเก่า) สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขางาม สพป. กระบี่ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองพน สพป. กระบี่ 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป. กระบี่ 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 74 เงิน 15  
18 โรงเรียนอ่าวลึก สพป. กระบี่ 74 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านปากหรา สพป. กระบี่ 73 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน