ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป. กระบี่ 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) สพป. กระบี่ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป. กระบี่ 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน