ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป. กระบี่ 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป. กระบี่ 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 76.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป. กระบี่ 73.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 69.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 68.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป. กระบี่ 68.75 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ - -  
13 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ - -  
14 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน