ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว สพป. กระบี่ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่ 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด สพป. กระบี่ 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพรุพี สพป. กระบี่ 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. กระบี่ 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขางาม สพป. กระบี่ 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ สพป. กระบี่ 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. กระบี่ 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน