ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน