ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 90.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 84.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. กระบี่ 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. กระบี่ 83.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป. กระบี่ 82.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 78.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาพนม สพป. กระบี่ 77.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 72.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 71.90 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 56.10 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน